"over and over again, you make me fall for you"

jag och geisha hade en ganska intressant konversation om vad "klagomål" heter på engelska ;)