"i fell into your open arms, and i didn't stand a chance"


förklaring:
min mor sa att jag bara fick åka till geisha i helgen om jag började bete mig mer vuxet, vilket i det här fallet betydde att jag skulle "ta mer ansvar för sysslorna i hemmet". hahaha :D